Vilka lärdomar finns att hämta i krisernas tid? Är den ryska stormaktstiden på väg mot sitt slut? Var det annat gry i den äldre generationen? Vad behöver man för att klara sig i tre dygn? Vi får höra om dramatiska krigsepisoder av en hundraårig krigsveteran. Och naturligtvis reder vi ut varför elen är så dyr.