Kommer den artificiella intelligensen att ta över världen? Hur farlig är vargen? Vad betyder stjyni tykelt? Läs om ukrainska Natalia, som blev företagare i Vetil, om Hilja från Esse, världens första kvinnliga minister, och om appen, som hjälper dig att ta kommandot över elen.