Herrforskoncern Publikationer Specialtryck om klimat, energi och politik

Är man i energibranschen, är man automatiskt i klimatbranschen. Här ett paket artiklar med exempel på hur energi- och klimatfrågorna hör ihop.

Materialet togs fram av Katternö inför det seminarium som branschorganisationen Lokalkraft arrangerade den 7 februari 2012.