Kabel- och rörvisning

Planerar du grävningsarbeten nära våra ledningar? Kontrollera området med oss först.

 

Allt arbete intill spänningsförande jordkablar måste ske med stor varsamhet. Du är välkommen att kontakta oss så vi kan informera dig om kabelsträckningen inom det aktuella området.

 

Innan du sätter spaden i marken bör du försäkra dig om placeringen av kablar och fjärrvärmerör inom det aktuella området.

 

Kom ihåg att det kan vara livsfarligt att gräva av en kraftkabel!

 

Vi hjälper gärna till och denna service är kostnadsfri bara förfrågan görs minst 4 arbetsdagar innan du börjar gräva. Kabelvisning i terrängen är också avgiftsfri bara förfrågan görs minst 4 arbetsdagar innan grävningsarbetet påbörjas.

 

Om du önskar få kablarna markerade på beställningsdagen eller under följande två arbetsdagar så debiterar vi en avgift på 60 euro per timme

 

Ovannämnda avgifter gäller inte kabelvisningar som uppkommit på grund av alarm eller övriga felsituationer.

 

Om skadan redan skett, ring omedelbart vår driftcentral 24/7!
Tel. (06) 7230 079

Kontakta oss så ordnar vi kabelvisningen!


Oravais, Maxmo, Terjärv, Pedersöre, Larsmo och Jakobstad:

Kundbetjäning
06-7815 300
info@herrfors.fi

 

Ylivieska och Alavieska:

Kundbetjäning
(08) 411 0400
laskutus.yka@herrfors.fi