Så avläser du din elfaktura

Förstår du din elfaktura? Ifall du är osäker med vad olika termer och siffror betyder på din elfaktura, låt oss förklara!

Så här tolkar du din elfaktura: 

 

1. Kundnummer
I övre kanten av fakturan hittar du ditt kundnummer och fakturanummer. Uppge kundnumret när du ringer kundtjänsten, så hittar vi snabbt din information. Numret använder du också för att logga in på webbtjänsterna.


2. Förbrukningsplatsnummer
Du behöver förbrukningsplatsnumret när du ingår elavtal på nätet, eller för att granska din elförbrukning i Herrfors webbtjänst på www.herrfors.fi eller i applikationen Herrfors 24/7.

3. Elförbrukning och elöverföring
Andelarna av elöverföring och elenergi anges skilt på fakturan. Energin kan du köpa från vilket elbolag som helst, men överföringen sköts alltid av bolaget som innehar det lokala elnätet, och kan därför inte konkurrensutsättas. Ifall Herrfors levererar både energi och överföring anges båda andelarna smidigt på samma faktura.


4. Kundbetjäningens kontaktuppgifter
Här finns telefonnummer och e-postadresser du kan kontakta i ärenden gällande fakturan. Vi betjänar dig vardagar kl. 9-16.


5. Betalningsuppgifter

Längst ner på sidan finns fakturans referensnummer, förfallodag och belopp. Genom att ange referensnumret kan du vara säker på att rätt faktura blir betald. Du slipper mata in referensnumret ifall du övergår till e-faktura.


6. Streckkod

Under betalningsuppgifterna hittar du en streckkod som kan skannas in ifall du betalar fakturan med hjälp av mobiltelefonen på mobilbanken.


7. Mätaravläsningar
På fakturans andra sida finns en specifikation av din elförbrukning.

  • I den första kolumnen anges mätarnumret. Ifall du köper tvåtidsel anger sista siffran ifall den uppmätta mängden är dagenergi (1) eller nattenergi (2).
  • Datumen anger när mätaren blivit avläst. Skillnaden i mätningarna ges i kilowattimmar i slutet av raden.
  • Koefficientenför privatkunder är alltid 1. Är den högre än 1, används den för att räkna ut kundens totala elförbrukning (skillnaden mellan avläsningstalen x koefficienten).


8. Elöverföringens andel av fakturan

Ditt elpris är alltid indelat i två delar, elöverföring och elenergi. Priset för elöverföringen betalar du för att den el du förbrukar transporteras från produktionsstället till din bostad och för att ledningar byggs och underhålls. Elöverföringens pris består av grundavgiften, kostnaden för överföring samt energiskatt. Överföringskostnaden och energiskattens belopp baseras på din faktiska elförbrukning. Priset måste vara tudelat för att elkonsumenter kan köpa elenergi från ett elbolag medan elöverföringen kan handhas av ett annat. Elöverföringen sköts av det bolag som äger elnätet på området där du bor. Elskatten är lagstadgad och storleken räknas ut på basen av hur mycket el du använt.


9. Elenergins andel av fakturan

Elenergins pris består av grundavgiften samt kostnaden för den faktiska förbrukningen. Priset för elenergin är priset för den el du förbrukat. Grundavgiften finns bland annat till för att delvis täcka kostnaderna för distributionsnätet och för produktionsanläggningar, oavsett om el förbrukas eller inte. Att distributionsavgiften är skälig övervakas av Energimarknadsverket.


10. Aktuell information

Vi strävar efter att informera våra kunder om aktuella erbjudanden och händelser även på våra fakturor.