Ulrika Eklöv

Kundrådgivare

06-7815 324

fornamn.efternamn@katterno.fi

Markus Haapakoski

Kundrådgivare

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Anna Sundgren-Pajukangas

Kundrådgivare

06-7815 352

etunimi.sukunimi@katterno.fi

Anne-Maj Svarvar

Kundrådgivare

06-7815 327

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jaana Gäddnäs

Elförsäljningschef / Privatkunder

06-7815 321

044-7815 321

fornamn.efternamn@katterno.fi

Johanna Övergaard (moderskapsledig)

Key Account Manager

06-7815 328

044-7815 328

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tommy Bäck

Planeringschef

06-7815 356

044-7815 356

fornamn.efternamn@katterno.fi

Patrik Björkman

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Martin Borgmästars

Elplanerare

044-7815 365

fornamn.efternamn@katterno.fi

Dennis Fleen

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Joachim Granberg

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Matias Grankull

Regionchef

06-7815 300

044-7815 369

fornamn.efternamn@katterno.fi

Per Häggblom

Driftmontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tom Ittonen

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Joakim Järn

Arbetsledare

06-7815 339
044 7815 339

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kimmo Junnila

Planeringskoordinator, elplanerare

06-7815 300

044-7815 315

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tomas Karlsson

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jorma Kivilompolo

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mikael Kronlund

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Lasse Laine

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kjell Lund

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tomas Lundkvist

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Carl-Johan Nylund

Regionnätsingenjör

06-7815 360

044-7815 360

fornamn.efternamn@katterno.fi

Peter Nyman

Nätchef

06-7815 376

044-7815 376

fornamn.efternamn@katterno.fi

Pekka Oja

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mikael Peldan Herrfors Nät-Verkko
Mikael Peldan

Terrängplanerare

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Trygve Sandells

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Andreas Sundqvist

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Markus Syrjälä

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sami Tampio Herrfors Nät-Verkko
Sami Tampio

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Peter Viklund

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Glenn Vikström

Terrängplanerare

044-7815 359

fornamn.efternamn@katterno.fi

Joakim Wikman

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Victor Wistbacka

Utvecklingschef

044-7815 395

fornamn.efternamn@katterno.fi

Vesa Haikara

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Henri Hakalahti

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kauko Klasila

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Antti Ylitalo

Elplanerare

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Henrik Snellman

Driftchef

06-7815 368

044-7815 368

fornamn.efternamn@katterno.fi

Herrfors Nät-Verkko Jukka Uusitalo
Jukka Uusitalo

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Teijo Vaarala

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jonas Asplund

Utvecklingschef för fjärrvärme

044-7815 331

fornamn.efternamn@katterno.fi

Ronny Forsman

Fjärrvärmeansvarig

06-7815 387

044-7815 387

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jukka Järvelä

Kraftverksoperatör

044-7815 307

fornamn.efternamn@katterno.fi

Pekka Nevalainen

Fjärrvärmechef

08-4110 459

044-7815 379

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tommi Salo

Kraftverkschef

08-4110 468

044-7815 399

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Ström

Driftoperatör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Göran Wiik

Fjärrvärmemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Anniina Aho

Marknadsföringsansvarig

044-7815 370

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Björkfors

Systemexpert

040-3565 091

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sabina Björkström

Reskontra

06-7815 358

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Enqvist

ICT-support

06-7815 354

044-7815 354

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kristian Finell

VD, Herrfors Nät-Verkko

06-7815 314

044-7815 394

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sari Hauhtonen

Specialist, fakturerings- och kundhanteringssystem

044-7815 355

fornamn.efternamn@katterno.fi

Roger Holm Herrfors
Roger Holm

Koncernchef

040-5852 495

fornamn.efternamn@katterno.fi

Samuel Klemets Herrfors
Samuel Klemets

Systemexpert

044-7815 378

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sami Kuusisaari

Chef för mättjänster

044-7815 390

fornamn.efternamn@katterno.fi

Lilian Löfholm

Bokförare

06-7815 337

fornamn.efternamn@katterno.fi

Nicolina Nybäck

Moderskapsledig

Reskontra

06-7815 357

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mia Nyman

Development Manager, Business Systems

044-7815 316

fornamn.efternamn@katterno.fi

Andreas Rasmus

Produktionsdirektör

Katternö Kärnkrafts VD

06-7815 396

044-7815 396

fornamn.efternamn@katterno.fi

Herrfors Thomas Sandkulla
Thomas Sandkulla

Ekonomichef

06-7815 318

044-7815 318

fornamn.efternamn@katterno.fi

Malin Sandström

Löner

06-7815 315

fornamn.efternamn@katterno.fi

Robert Ståhl

CIO

06-7815 326

044-7815 326

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sebastian Storholm

IT infrastrukturchef

040-5286 306

fornamn.efternamn@katterno.fi

Michaela Sunabacka

Controller

06-7815 323

fornamn.efternamn@katterno.fi

Johan Sundholm

Teknisk kundchef

044-7815 332

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mikael Sundström

Microscada

06-7815 344

044-7815 344

fornamn.efternamn@katterno.fi

Christoffer Vidjeskog

Underhållsansvarig

044-7815 317

fornamn.efternamn@katterno.fi

Benjam Wärn Herrfors
Benjam Wärn

Vattenkraftchef

044-7815 341

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jari Mäki

Kraftverksoperatör

044-7815 392

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jari Rasmus

Driftchef

08-4110 477

044-7815 386

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mia Weterlund Herrfors
Mia Westerlund (moderskapsledig)

Energiprocessutvecklare

044-7815 367

fornamn.efternamn@katterno.fi

Herrfors Nät Verkko Högholm Magnus
Magnus Högholm

Elplanerare, dokumentering

+358 44 7815 346

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kari Vaara

Regionchef

044-7815 361

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sofia Laitala Herrfors
Sofia Laitala

Bokförare

06-7815 362

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kim Höglund Herrfors
Kim Höglund

Systemexpert

040-8317 524

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jouni Junttila

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Casper Vikström

Driftingenjör

044-7815 487

fornamn.efternamn@katterno.fi

Timo Björklund

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sirkku Kamunen

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Ida-Maria Ainonen

Kundrådgivare

Reskontra

fornamn.efternamn@katterno.fi

Amanda Öst

Ledningens assistent

044-7815 351

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tuomas Keränen

Lager- och logistikansvarig

044-7815 494

fornamn.efternamn@katterno.fi

Cajsa Sahlström

Elförsäljningschef / Företagskunder

044-781 5364

fornamn.efternamn@katterno.fi

Maaria Tahiri

Kundrådgivare

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jonna Malinen-Källman

Kundrådgivare

fornamn.efternamn@katterno.fi

Ina Långbacka

Kundrådgivare

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sofie Wiss

Business Controller

040-6374 284

fornamn.efternamn@katterno.fi

Joonas Häkkilä

Teknisk kundchef

044-7815 373

fornamn.efternamn@katterno.fi

Michaela Dahlsten

Personalchef

044-7815 389

fornamn.efternamn@katterno.fi

Rasmus Nygård

Produktchef, solpaneler

044-7815 366

fornamn.efternamn@katterno.fi

Miia Huhtala

Kundrådgivare

08-4110 430

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sebastian Järnström

Montör

044-7815 334

fornamn.efternamn@katterno.fi

Ida Finne

Kundbetjäningschef

fornamn.efternamn@katterno.fi