Om elledningarna skadas på grund av omkullfallna träd, kan det orsaka nollfel i elnätet. Nollfel är farlig och måste repareras omedelbart.

Vad är ett nollfel och hur kan man känna igen det?

Nollfel förekommer när nolledaren bryts och spänningen kan stiga från 230 volt till till och med 400 volt. Den ovanligt höga spänningen kan orsaka skador på elapparater, samt öka risk för elstötar och brand.

Så här känner du igen ett nollfel

  • Lamporna lyser olika starkt, vissa svagare och vissa starkare. Detta kan man se tydligt då andra elapparater slås av eller på.

  • Elapparaterna fungerar på ett ovanligt sätt och lamporna går sönder.

  • Elapparater med metallhölje kan ge dig elstötar.

  • Elcentralen låter konstigt och kan även lukta bränt.

Ifall du misstänker ett nollfel, gör så här

  • Koppla ifrån strömmen med huvudströmbrytaren i elcentralen. Notera att elcentralens metallhölje kan vara strömförande, använd till exempel läderhandskar eller något annat material som inte leder ström när du huvudströmbrytaren.

  • Ta genast kontakt med Herrfors felanmälningar och meddela felsituation. 

  • Undvik kontakt med elapparater och metallytor för att inte riskera eventuella elstötar.