Aktuellt Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna
20.2.2023
Nyhet

Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna 


Förutom första platsen i EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning år 2022, tog Herrfors även första plats i detaljhandelns hållbarhetsindexundersökning inom elbranschen. 


År 2022 ligger branschens uppmätta hållbarhetsindex på 64,8 indexprocent. Skalan 0-60 representerar missnöje, 60-70 nöjdhet och över 75 väldigt hög nöjdhet. Herrfors knep förstaplatsen i hållbarhetsindexrankingen med märkbar överlägsenhet, hela 73,1 indexpoäng. 


EPSI Rating mätte indexet för hållbar utveckling år 2022 genom frågor som behandlar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den sociala, samhälleliga och miljömässiga. Speciellt miljödimensionen av hållbarhet är både enligt konsumenter och företagskunder en väsentligt del av energibranschens verksamhet. Totalt intervjuades över 5 888 privat- och företagskunder i Finland för energibranschens undersökningar.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer
Nyhet

Herrfors investerar i elenergilager och elpanna

Läs mer
Nyhet

Herrfors har Finlands nöjdaste elkunder

Läs mer
Nyhet

Herrfors Nät-Verkko förnyar elmätarna i Jakobstad med omnejd

Läs mer
Nyhet

Sponsorering för din förening, organisation eller ditt evenemang?

Läs mer