Aktuellt Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna
20.2.2023
Nyhet

Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna 


Förutom första platsen i EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning år 2022, tog Herrfors även första plats i detaljhandelns hållbarhetsindexundersökning inom elbranschen. 


År 2022 ligger branschens uppmätta hållbarhetsindex på 64,8 indexprocent. Skalan 0-60 representerar missnöje, 60-70 nöjdhet och över 75 väldigt hög nöjdhet. Herrfors knep förstaplatsen i hållbarhetsindexrankingen med märkbar överlägsenhet, hela 73,1 indexpoäng. 


EPSI Rating mätte indexet för hållbar utveckling år 2022 genom frågor som behandlar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den sociala, samhälleliga och miljömässiga. Speciellt miljödimensionen av hållbarhet är både enligt konsumenter och företagskunder en väsentligt del av energibranschens verksamhet. Totalt intervjuades över 5 888 privat- och företagskunder i Finland för energibranschens undersökningar.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Nyhet

Herrfors har Finlands nöjdaste elkunder

Läs mer
Nyhet

Herrfors Nät-Verkko förnyar elmätarna i Jakobstad med omnejd

Läs mer
Nyhet

Sponsorering för din förening, organisation eller ditt evenemang?

Läs mer
Nyhet

Gemensamt informationsutbytessystem snabbar upp kundservicen för elbolagen

Läs mer
Nyhet

Herrfors kundnöjdhet på mycket hög nivå - igen i topp tre inom energisektorn

Läs mer
Nyhet

5 skäl att välja Herrfors

Läs mer