Aktuellt Herrforskoncernens bokslut 2023
15.5.2024
Årsberättelse

Herrforskoncernens bokslut 2023

Efter det exceptionella året 2022, med rekordresultat för Herrforskoncernen, blev år 2023 en återgång till mer normal nivå.  Omsättning låg på 257 MEUR, jämfört med 334 MEUR år 2022. Orsaken är främst en normaliserad elmarknad och lägre elproduktionsvolym vilket sänkte omsättningen. Under år 2022 gick koncernens anläggningar under långa perioder på full kapacitet pga det ansträngda elmarknadsläget. Medelpriset på el var 56 EUR/MWh för 2023, medan priset år 2022 låg på historiskt höga 154 EUR/MWh.

 

Koncernens rörelsevinst uppgick till 26,5 MEUR, vilket är en utmärkt nivå med tanke på den normaliserade elmarknaden.

 

”Under året höjde vi priset endast marginellt på Herrfors elprodukter. Tack vare priset och Herrfors allt starkare varumärke, fick vi tusentals nya elkunder under året, vilket även avspeglas i rekordhög försäljningsvolym. Fjärrvärmepriset höll vi oförändrat fjärde året i rad, och även efter höjningen i mars 2024 är vårt fjärrvärmepris ett av de förmånligaste i Finland”, säger Roger Holm, vd för Herrfors.

 

Via koncernens intressebolag Puhuri togs i början av år 2023 två vindparker till i bruk, denna gång i Kannus och Haapavesi. Investeringarna inom koncernen uppgick till 27 MEUR, varav merparten gick till att förstärka regionnätet för att ta emot mer vindkraft samt vädersäkrande av våra distributionsnät, liksom underhålls- och utbyggnadsinvesteringar i fjärrvärme och vattenkraft.

 

Oy Herrfors Ab:s bolagsstämma beslöt 14.5.2024 att dela ut 3,0 MEUR i dividend. För största ägaren Jakobstads Energi innebär detta en dividendintäkt på 1,2 MEUR.

 

Ekonomiska nyckeltal (1000 EUR)

   
Moderbolaget Herrfors 
Koncernen Herrfors
    2023 2022 2023 2022
Omsättning   120 601 166 566 257 170 334 481
Rörelsevinst   12 925 39 392 26 530

46 706

Vinst före bokslutsdispositioner   12 944 40 445 28 560

46 104

Soliditet %   64,7 % 59,6 % 45,3 % 37,3 %
Investeringar   7 614 12 802 26 700 31 800
Personal (i medeltal)   53 51 255 251

 

Läs hela årsberättelsen här.

 

Aiheeseen liittyviä uutisia

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer
Nyhet

Herrfors investerar i elenergilager och elpanna

Läs mer
Nyhet

Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna

Läs mer
Nyhet

Herrfors har Finlands nöjdaste elkunder

Läs mer
Nyhet

Herrfors Nät-Verkko förnyar elmätarna i Jakobstad med omnejd

Läs mer