Aktuellt Katternökoncernens bokslut 2022
16.5.2023
Årsberättelse

Katternökoncernens bokslut 2022

År 2022 innebar nytt rekord både omsättnings- och resultatmässigt för Katternökoncernen.  Omsättning låg på 335 MEUR, en ökning med 126 MEUR jämfört med 2021. Orsaken är främst ökad elproduktion, då våra anläggningar under långa perioder gick på full kapacitet pga det ansträngda elmarknadsläget. Av samma orsak var marknadspriset på el rekordhögt, årsmedel 154 EUR/MWh jämfört med 72 EUR/MWh år 2021, vilket även bidrog till den höga omsättningen. Därtill fick vi många nya både privat- och företagskunder.

 

Tack vare att vår elproduktion är väl i balans med vår elförsäljning, kunde vi på Herrfors använda vinsten från produktionen till att kompensera förlusten från elförsäljningen, och därmed hålla vårt tillsvidarepris för privatkunder oförändrat under hösten och vintern. Vårt pris 9,05 cent per kilowattimme visade sig bli ett av de lägsta i Finland bland bolag som säljer el i hela landet. Tyvärr kunde vi inte ta in nya kunder till detta pris, eftersom förlusten då snabbt skulle ha växt okontrollerbart. Vi behöll även priset på fjärrvärme oförändrat, trots ökat kostnadstryck via kraftigt stigande bränslepriser”, säger vd Roger Holm.

 

Rörelsevinsten 46 MEUR är på samma nivå som föregående år, medan vinsten före bokslutsdispositioner, 46 MEUR, är 10 MEUR högre än år 2021, då resultatet belastades av nedskrivningen av Fennovoima-projektet. Även Herrfors gjorde nya rekord där omsättningen var 167 MEUR (2021: 93 MEUR) och vinst före bokslutsdispositioner 40 MEUR (2020: 29 MEUR).

 

Utöver den ökade omsättningen via högre volymer och marknadspris, bidrog Herrfors skyddshandel till det goda resultatet. Vår skyddshandelsstrategi visade sig fungera utmärkt under det extrema marknadsläget”, säger Roger Holm.

 

Katternökoncernen fortsätter att investera i förnybar elproduktion. Via vårt intressebolag Puhuri togs under början av 2022 en vindpark i Pyhäjoki och en i Haapavesi i bruk. I början av år 2023 togs två parker till i bruk, denna gång i Kannus och Haapavesi. Totalinvesteringen i dessa är ca 210 MEUR, varav Katternö Krafts andel är 45%. Därtill investerade Katternökoncernen ca 32 MEUR inom koncernen, varav merparten gick till att förstärka vårt elnät för att ta emot mer vindkraft, samt fortsatt vädersäkrande av våra distributionsnät samt underhålls- och utbyggnadsinvesteringar i fjärrvärme och vattenkraft.

 

Tack vare det goda resultatet betalade Oy Katternö Ab en extra dividend under 2022, då totalt 7,9 MEUR utbetalades till ägarna. Oy Katternö Ab:s bolagsstämma har 15.5.2023 beslutit att betala dividend 3,0 MEUR. För största ägaren Jakobstads Energi innebär detta en dividendintäkt under år 2022 på 3,2 MEUR och för år 2023 1,2 MEUR.

 

Ekonomiska nyckeltal (1000 EUR)

   
Moderbolaget Herrfors 
Koncernen Katternö
    2022 2021 2022 2021
Omsättning   166 567 92 971 334 649 208 391
Rörelsevinst   39 392 36 199 46 393

46 763

Vinst före bokslutsdispositioner   40 445 28 618 45 819

35 512

Soliditet %   59,6 % 55,0 % 38,2 % 37,1 %
Investeringar   12 802 15 408 31 900 31 800
Personal (i medeltal)   48 45 251 246

 

Läs hela årsberättelsen här.

 

Aiheeseen liittyviä uutisia

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer
Nyhet

Herrfors investerar i elenergilager och elpanna

Läs mer
Nyhet

Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna

Läs mer
Nyhet

Herrfors har Finlands nöjdaste elkunder

Läs mer
Nyhet

Herrfors Nät-Verkko förnyar elmätarna i Jakobstad med omnejd

Läs mer