Aktuellt Så får du hjälp med elräkningen i vinter
1.12.2022
Kundmeddelande

Stöd för höga elräkningar i vinter

 

Oroar du dig för hur du ska klara av att betala elräkningen i vinter? De hushåll i Finland som drabbas värst av energikrisen kan beviljas stöd, dessutom finns ett stöd som gynnar alla som betalar elräkningar. Här förklarar vi hur det fungerar!

 

Skatteavdrag – plåster på såren i efterhand

Ett tillfälligt hushållsavdrag införs i beskattningen denna vinter. Stödet beviljas på basen av det belopp som hushållet betalat för elenergi som använts under fyra månader, från 1 januari 2023 till slutet av april 2023. Du kan söka detta elavdrag för den del av det betalda beloppet som överstiger 2000 euro under hela perioden och uppgår till högst 6000 euro. Du får räkna med det som du betalat för elenergi och moms samt den tillhörande grundavgiften, men inte det du har betalat för elöverföring.

 

Hur får jag pengarna?

Den skattskyldiga ska själv ansöka om elavdraget hos Skatteförvaltningen. Vanligen får du pengarna i form av skatteåterbäring i slutet av året, men när det gäller det här tillfälliga elavdraget är det möjligt att utnyttja avdraget redan under skatteårets gång genom att ansöka om att avdraget beaktas i skattekortet för år 2023.

 

 

 

 

 

Elstöd – direkt till hushåll med låga inkomster

Ett elstöd införs enbart för de hushåll som på grund av låga årsinkomster inte kan utnyttja det nya elavdraget i beskattningen fullt ut. Tanken är alltså att du kan få hjälp med elutgifterna antingen i form av skatteavdrag eller i form av direkt elstöd från FPA, men du kan inte ansöka om båda.

 

Regeringen lämnade i oktober in en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och om ändring av inkomstskattelagen angående elavdraget. Lagen om temporärt elstöd godkändes 25.11.2022 och träder i kraft 1.1.2023. Rätt till elstöd har de hushåll vars månatliga elräkning överstiger självrisken på 400 euro. Stödet gäller kostnader för elenergi, inte elöverföring.


Stödet som kan beviljas är 60 procent av en månatlig elräkning som överstiger 400 euro. Av den månatliga elräkningen beaktas högst 1500 euro vilket betyder att det maximala stödet per månad kan vara 660 euro. Stödet betalas för perioden 1 januari 2023 till slutet av april 2023.

 

Hur får jag pengarna?

Du kan ansöka om elstöd från och med januari 2023. För ansökan om elstöd utarbetas en separat blankett som kan lämnas in via e-tjänsten MittFPA eller skickas till FPA i pappersform.

 

Det planerade stödet betraktas som en kostnadsersättning och kommer inte att räknas som inkomst, vilket betyder att det inte påverkar andra beviljade stöd för social trygghet. Stödet är skattefritt för mottagaren.

 

 

 

Sänkt moms för försäljning av elenergi gynnar alla

Mervärdesskatten på försäljningen av elenergi sänks från 24 procent till 10 procent under fem månader, från början av december 2022 till slutet av april 2023. När det gäller elöverföring och elskatt tillämpas fortsättningsvis den allmänna mervärdesskatten på 24%.

 

Sänkningen i elmoms är ett stöd som gynnar alla som betalar elräkningar. Den verkliga summan i euro varierar beroende på hushållets elkonsumtion och det gällande kilowattpriset.

 

Hur får jag pengarna?

Den temporära ändringen i mervärdesskattelagen träder i kraft 1 december 2022 och gäller till den 30 april 2023. Sänkningen sker automatiskt.

 

 

 

Aiheeseen liittyviä uutisia

Kundmeddelande

Med nya Herrfors-appen sparar du el, miljö och utgifter

Läs mer
Kundmeddelande

Övergå till e-faktura – vinn en sladdlös dammsugare!

Läs mer