Aktuellt Vi har tagit i bruk nettoberäkning den 1.1.2023
9.1.2023
Elnät

Vi har tagit i bruk nettoberäkning den 1.1.2023

 

Året 2023 förde med sig en förändring av nettoberäkning för produktionsanläggningar med produktion samt förbrukning under 100 kVA. Från och med 1.1.2023 tas det inte i nettoberäkningen hänsyn till olika faser eller under vilket ögonblick i mätperioden elen är producerad eller förbrukad. Helheten består nu av produktionen och förbrukningen som skett under en och samma mätperiod. Mätperioden är i nuläget en timme. Denna förändring baserar sig på statsrådets reglering.

 

Vem påverkas av förändringen?

Förändringen berör små- och mikroproducenter, vars produktionsutrustning har en maxeffekt på 100kVA, som både köper och säljer elenergi. Det berör alltså främst producenter av solel. Ändringen träder i kraft automatiskt och kräver inga åtgärder av kunden.

 

Hur fungerar nettoberäkning på timbasis och vad innebär förändringen?

I och med denna förändring har småproducenter möjlighet att utnyttja en större del av den el som man producerar i sin egna fastighet. Den egenproducerade elen går i första hand till kundens eget bruk, om produktionen och förbrukningen sker under samma timme. Den eventuellt oanvända produktionen, överskottsproduktionen, förflyttas till eldistributionsnätet och den krediteras i kundens nättjänstfaktura. Om el både produceras och förbrukas under samma timme, minskar den producerade elen direkt mängden el som bör köpas in.

 

Exempel:

Om kunden förbrukar 10 kWh under samma timme, och producerar själv 4 kilowattimmar, är nettoresultatet 6 kilowattimmar köpt el. I detta fall faktureras kunden enligt 6 kilowattimmar.

 

Den nya nettoberäkningsprincipen baserar sig på statsrådets förordning (länk på finska), enligt vilken den interna nettoberäkningen av elförbrukningens och -produktionens balansräkningsperiod bör genomföras som en tjänst för elhandelns centraliserade informationsutbytesenhet, senast den 1 januari 2023. Målet med regleringen är att specifikt småproducenter ska gynnas, eftersom med reformen kommer en ännu större del av egenproducerad el användas i den egna fastigheten, och därmed minskar mängden köpt el och samtidigt minskar även överföringsavgifterna.

Relaterade nyheter

Kundmeddelande

Som kund får du framöver viktiga kundmeddelanden som SMS och e-post

Läs mer
Kundmeddelande

Tillfälliga problem vid användning av Herrfors förbrukningstjänster

Läs mer
Kundmeddelande

Så får du hjälp med elräkningen i vinter

Läs mer
Kundmeddelande

Tillfällig sänkning av mervärdesskatten på elförsäljningspriser

Läs mer
Kundmeddelande

Så kan vi undvika en energikris - Roger Holm och Kristian Finell reder ut begreppen

Läs mer
Kundmeddelande

Frågor och svar om elbrist

Läs mer
Kundmeddelande

Genom att aktivera vår SMS-tjänst får du avbrottsinformationen rakt i mobilen

Läs mer
Kundmeddelande

Våra elkunder får en trygg vinter: Herrfors fortsätter med nuvarande tillsvidarepris

Läs mer
Kundmeddelande

Aktuell info om olika elavtal i vårt sortiment - vilket elavtal ska jag välja

Läs mer