Så avläser du din fjärrvärmefaktura

Förstår du din fjärrvärmefaktura? Ifall du är osäker med vad olika termer och siffror betyder på din elfaktura, låt oss förklara!

Så här tolkar du din fjärrvärmefaktura: 

 

1. Fakturanummer, kundnummer och förbrukningsplatsnummer
I övre kanten av fakturan hittar du ditt kundnummer och fakturanummer. Uppge kundnumret när du ringer kundtjänsten, så hittar vi snabbt din information. Numret använder du också för att logga in på våra webbtjänster eller på vår mobilapplikation Herrfors 24/7 


Du behöver förbrukningsplatsnumret för att granska din 
fjärrvärmeförbrukning i Herrfors webbtjänst på www.herrfors.fi eller i applikationen Herrfors 24/7. 

 

2. Fjärrvärmeförbrukning 
På fakturans första sida hittar du enkelt presenterade uppgifter om den förbrukade värmeenergin, förbrukningsperioden och fakturans totalbelopp.  

 

3. Kundbetjäningens kontaktuppgifter
Här finns telefonnummer och e-postadresser du kan kontakta i ärenden gällande fakturan. Vi betjänar dig vardagar kl. 10-15. Avvikande öppethållningstiderna hittar du på vår hemsida. 

 

4. Betalningsuppgifter 
Längst ner på sidan finns fakturans referensnummer, förfallodag och belopp. Genom att ange referensnumret kan du vara säker på att rätt faktura blir betald. Du slipper mata in referensnumret ifall du övergår till e-faktura. 

 

5. Streckkod
Under betalningsuppgifterna hittar du en streckkod som kan skannas in ifall du betalar fakturan med hjälp av mobiltelefonen på mobilbanken.  

 

6. Mätarställning
Kundens energimätare läses av en gång per dag via fjärravläsning. Fakturering sker en gång per månad. På fakturan hittar du mätarställningen för den period som fakturan gäller och för föregående periodSkillnaden mellan dessa två ger månadens förbrukning.  

 

7. ”Fjärrvärmeavtalseffekt” (Jakobstad) eller ”Fjärrvärme avtalsvattenflöde” (Ylivieska och Alavieska) 
Fakturans totalbelopp består av grundavgift och förbrukad värmeenergi. I vårt nya faktureringssystem delas grundavgiften numera upp i två rader på fakturan. Summan av dessa utgör grundavgiften och beloppet är det samma som tidigare, när beloppet visades på en rad. 


Grundavgiften är beroende av fastighetens storlek och värmebehovet som 
specificerats i kundens värmeavtal. 


Grundavgiften täcker 
underhåll och service av fjärrvärmenätet samt säkerställandet av tillräcklig värmeleverans och värmeproduktion. Energiavgiften baserar sig på den förbrukade energin under faktureringsperioden. Energipriset är platsberoende.  


På fakturan kan man också se mängden fjärrvärmevatte
n som flödat genom kundens fjärrvärmeanläggning.  


Grundavgiften är fast året runt medan energiavgiften är beroende av den verkliga förbrukningen.