Aktuellt Nya energipriser från 1.1.2020
19.11.2019

På grund av ökade anskaffningskostnader höjer vi energiavgifterna för allmän el och dag- och nattel med ca 8 % fr.o.m. 1.1.2020. Höjningen gäller elavtal som är i kraft tillsvidare. Grundavgiften för el behålls oförändrad.

Prisändringens inverkan för några kundgrupper:
höghuslägenhet 2 000 kWh/år 0,75 €/mån
radhuslägenhet 5 000 kWh/år 1,85 €/mån
egnahemshus 15 000 kWh/år 5,50 €/mån

Prisförändringarna kräver inga åtgärder från kundernas sida. Enligt villkoren har konsumenten dock rätt att säga upp avtalet med 2 veckors uppsägningstid inom 30 dagar efter att ha fått underrättelse om att priserna har ändrats. För en annan användare än konsumenten är motsvarande tid 15 dagar. 

Våra elpriser för avtal som är i kraft tillsvidare är fortsättningsvis konkurrenskraftiga även efter höjningen, men ifall du hellre vill göra ett tidsbundet avtal eller ett spot-avtal med oss, är du välkommen att bekanta dig med våra erbjudanden här

Relaterade nyheter

Kundmeddelande

EPSI Rating undersöker kundnöjdheten hos oss

Läs mer
Kundmeddelande

Elförsäljningen hos elbolagen Fi-Nergy Voima Oy, Fi-nergy Voima OÜ och 365 Hankinta Oy har upphört

Läs mer