Elavtalsformulär

1. Välj produkt
2. Autentisering
3. Dina uppgifter
1. Välj produkt
2. Autentisering
3. Dina uppgifter

Vad passar dig bäst?

Baserat på din förbrukning har vi valt ut de alternativ vi tycker passar bäst för dig.

Jag bor i...
Har du allmän el, dag/natt el eller årstidsel?

Vår prissättning baseras på vilken slags mätning som beställts till din adress. Ifall du är osäker, kan du alltid välja allmän el, som är det vanligaste mätsättet.

Allmän el är anpassad för egnahemshus och andra användare med måttlig elförbrukning.

Dag/natt el innebär att dagström och nattström mäts separat, eftersom nattström i allmänhet har ett lägre pris än dagström. Ett alternativ i synnerhet för den som under dygnet har ett jämnare elbehov, som till exempel bor i egnahemshus med elvärme eller den som har ett större lantbruk. Dagström mäts kl. 7-22 och nattström kl. 22-7. 
I prisexemplet för tvåtidsel räknar vi med att 60 % av förbrukningen sker dagtid och 40 % nattetid. 

Årstidsel är bra för den som har stor årsförbrukning, men relativt liten elförbrukning under normala förbrukningstoppar (dagtid under vinterhalvåret). Ett alternativ för företag och för egnahemshus med accumulerande elvärme som är bortkopplad dagtid. Energiavgiften för vintervardag används under tiden 1.11-31.3 kl 7-22 förutom på söndagar, och energiavgiften för annan tid används under årets övriga tid inklusive söndagar vintertid. 
I prisexemplet för årstidsel uppskattar vi att 27 % av förbrukningen sker under vintervardagar och 73 % annan tid.

Adressens mätningssätt...
Hur mycket el förbrukar du under ett år?

Använd förbrukningsmätaren för att uppskatta kostnaden för elavtalsalternativen. Nedan hittar du några exempel, men din egen elförbrukning kan avvika från dessa. Om du är nätkund hos oss är du välkommen att följa med din elförbrukning via vår portal (https://meter.katterno.fi/?lang=sve).

 

I prisexemplet i produktmätaren för tvåtidsel räknar vi med att 60 % av förbrukningen sker dagtid och 40 % nattetid. För årstidsel uppskattar vi att 27 % av förbrukningen sker under vintervardagar och 73 % annan tid.

Ifall din årsförbrukning överskrider 50 000 kWh kan du gärna ta kontakt t.ex. via e-post myynti@herrfors.fi. Vi berättar gärna om våra elavtal riktade till kunder med större elanvändning.

Min förbrukning
{{product.Name}}
100% förnyelsebar el!

Totalt per år: {{calculatedProductPrices[i].totalSum}} €

Teckna elavtal

Fyll ännu i uppgifterna nedan för att slutföra avtalet.

* = Obligatoriska fält

Grunduppgifter

Namn

Förbrukningsplatsens uppgifter

Faktureringsadress
Kampanjkod
Tilläggsuppgifter

Du befullmäktigar Oy Herrfors Ab att sköta alla ärenden som berör bytande av energibolag för din del. Avtalet träder i kraft tidigast efter två veckor efter att avtalet uppgjorts. Vi granskar kundens kredituppgifter innan avtalet görs.

 

Vi rekommenderar att du bekantar dig med elförsäljningsvillkoren innan du sänder in din blankett.

 

Om elförsäljningsavtalet ingåtts med hjälp av ett medel för distanskommunikation och Ni har begärt att elleveransen påbörjas innan ångertiden löpt ut, bör Ni betala ersättning åt oss för den redan levererade elen i enlighet med avtalsbekräftelsen ända tills ångermeddelandet gjorts. Ångerblanketten hittas här.

Elavtalet har skickats

Tack!

Tack för att du valt Herrfors som din elleverantör! Vi sänder dig en bekräftan på avtalet till din e-postadress ifall du uppgett en sådan.
Ångerrätt
Du har som privatkund rätt att frånträda tecknat avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.
Om du väljer att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i blanketten som du hittar i linken nedan.
Ångerrätt
Frågor angående avtalet?

Vår kundtjänst hjälper dig gärna ifall du har frågor angående våra elavtal under kontorstid 8-16.

(06) 781 5321
Tillbaka
Töm formulärdata