Teckna Elavtal Elpris som är tillsvidare i kraft från och med 1.1.2022

Här hittar du det elpris du har just nu ifall du har ett elavtal med Herrfors som är tillsvidare i kraft. Den el som Herrfors leverarar till privatkunder är certifierad som förnybar el till 100 %. Alla priser inkluderar 24 % moms. 

 

På grund av de fortsättningsvis höga marknadspriserna på elenergi, kommer vi att höja våra energiavgifter fr.o.m. 1.5.2022 med ca 25% för de avtal som gäller tillsvidare. Grundavgiften för el förblir oförändrad. 

  

Elpris som är tillsvidare i kraft fr.o.m. 1.5.2022

ALLMÄN EL  
Grundavgift 3,00 €/månad
Energiavgift 9,05 c/kWh
   
DAG/NATTEL  
Grundavgift 4,00 €/månad
Energiavgift, dag 9,24 c/kWh
Energiavgift, natt 7,96 c/kWh
   
ÅRSTIDSEL  
Grundavgift 7,50 €/månad
Energiavgift, vintervardag 11,40 c/kWh
Energiavgift, övrig tid 6,86 c/kWh
   
ÅRSTIDSEL MED SPÄRRTID  
Grundavgift 4,30 €/month
Energiavgift, vintervardag 11,40 c/kWh
Energiavgift, övrig tid 6,86 c/kWh

 

Elpris som är tillsvidare i kraft fr.o.m. 1.1.2022

ALLMÄN EL  
Grundavgift 3,00 €/månad
Energiavgift 7,24 c/kWh
   
DAG/NATTEL  
Grundavgift 4,00 €/månad
Energiavgift, dag 7,39 c/kWh
Energiavgift, natt 6,37 c/kWh
   
ÅRSTIDSEL  
Grundavgift 7,50 €/månad
Energiavgift, vintervardag 9,12 c/kWh
Energiavgift, övrig tid 5,48 c/kWh
   
ÅRSTIDSEL MED SPÄRRTID  
Grundavgift 4,30 €/month
Energiavgift, vintervardag 9,12 c/kWh
Energiavgift, övrig tid 5,48 c/kWh

 

Kundmeddelande
15.12.2021

Julens och nyårets öppethållningstider

Läs mer
Kundmeddelande
29.9.2021

EPSI Rating undersöker kundnöjdheten hos oss

Läs mer
Kundmeddelande
14.6.2021

Elförsäljningen hos elbolagen Fi-Nergy Voima Oy, Fi-nergy Voima OÜ och 365 Hankinta Oy har upphört

Läs mer