Jari Rasmus, driftchef

Fjärrvärmeverket i Ylivieska kan man se redan på långt håll. De höga skorstenarna och ångan som stiger ur dem är en magisk syn en krispig vintermorgon. Snart är det redan tio år sedan Jari Rasmus öppnade kraftverkets dörr för första gången. Idag, nästan tio år senare, jobbar bakom samma dörr en mycket erfaren brukschef som tar hand om kraftverket utan några som helst problem. Välkommen att bekanta dig med jobbet på fjärrvärmeverket!

 

Jari Rasmus är en viktig del av Herrfors fjärrvärmeteam i Ylivieska. Utbildningen inom elkraftteknik har öppnat flera dörrar till inhemska företag inom energibranschen, bland annat via Haapavesi, Kuopio och Karleby till Ylivieska. Efter nästan femton år med fjärrvärme har Jari samlat erfarenhet till även andras behov.  

 

Vid sidan om jobbet har Jari varit duktig med att vidareutbilda sig och har under åren skaffat sig bland annat en yrkesexamen för operatör vid kraftverk. Nu i januari får han ett maskinmästarbrev som han avlagt genom att gå en maskinmestar- specialyrkesutbildning. Maskinmästarbrevet ger honom rätt att fungera som driftsövervakare i viss storleks kraftverk, som t.ex. Vieskan Voima. Detta har Herrfors möjliggjort med hjälp av lärlingsutbildning.

 

”För mig är dessa utbildningar en väldigt stor och viktig sak.”

 

Som driftchef ansvarar Jari för kraftverkets dagliga användning och underhåll, samt dess ekonomiska och trygga användning. Till jobbet hör också lagstadgade kontroller och planering och schemaläggning av renoveringar. Kraftverket producerar inte endast fjärrvärme till 680 fastigheter i Ylivieska, utan även el och processånga enligt kundernas behov.

 

”Vattenkemi, el, automation, maskinunderhåll, bränslelogistik – på detta jobb måste man vara kunnig inom flera områden. Det räcker inte att man vet lite om allt, utan man måste veta ganska mycket om allt.”

 

Förutom det vanliga jobbet med kraftverket hör Jari även till en dejourgrupp som vid behov anländer till kraftverket vid begäran av distansövervakningen. Fjärrvärmeteamet på Herrfors är en sammansvetsad grupp som flexibelt delar på arbetsuppgifterna beroende på läget.

 

”Trevliga kollegor och en bra vi-anda gör det lätt att komma till jobbet på morgnarna.”