Pekka Oja, driftsoperatör

För en utomstående är det svårt att förstå allt som händer på driftsoperatörens dataskärmar. Sexton skärmar innehållande bilder av elledningar, övervakningsfilm från vattenkraftverken och långa telefonlistor. För en som inte är van kan helhetsintrycket vara stressande, speciellt om man ännu tar i beaktande den rad med telefoner på bordet som kan ringa när som helst.

 

”Du kan inte stressa upp dig på förhand om vad som kan hända, utan ta ett ögonblick i taget. En bra driftsdejour måste kunna hålla huvudet kallt, vara lugn samt ha bra kommunikation med både kunder och arbetskollegor”

 

Pekka Oja är med i Herrfors driftsoperatörsteam som övervakar bl.a. nätets driftsäkerhet till områdets kunder 24/7, 365 dagar i året. Pekka inledde sitt arbete 1982 som eltekniker och har trivts som driftsoperatör i över 20 års tid, så arbetserfarenhet och kunskap saknas inte denna Herrfors anställd. Med stöd av sitt sammansvetsade dejoursteam arbetar Pekka enligt behov som kundbetjänare eller arbetsledare, trots att det oftast är vädret som agerar arbetsledare.

 

”När vädret är fint och inget händer, är allt bra. När det är dåligt väder och mycket händer, är det sämre. I stressade situationer är det viktigt att du vet var du gör, och om du inte vet så är det bättre att reda ut det först och agera sen. Arbetets tacksammaste del är tacksamma kunder, och arbetets mindre tacksamma del är de mindre tacksamma kunderna.”

 

Driftsoperatören har en bra arbetsdag, när andra tänker att de bara sitter med fötterna på bordet och läser tidningen (fast det kan också vara ganska tungt). Övervakningen kräver dock en massa kunskap som samlas ganska snabbt, när man väl får jobba. Fyra dagars driftsdejour bryts fint med sex dagar ledigt, med tid till att tänkta på annat än vad som sker på nätet. Eller så kommer det en storm, som kräver flera driftsoperatörer på plats samtidigt. Men hur var det nu, det gällde ju att inte stressa upp sig på förhand.