Johanna Övergaard, försäljningsdirektör

Att förstå sig på elmarknaden är knepigt i en situation där traditionella modeller och analysinstrument inte fungerar. Övergången till förnybar och väderbaserad elproduktion betyder större risker för elhandlarna, men också nya möjligheter för den som skapar nya lösningar. Det gör Johanna Övergaard i jobbet som försäljningsdirektör på Herrfors. När Ryssland anföll Ukraina började Johanna Övergaard genast fundera på hur kriget skulle påverka elmarknaden. Hon ringde sin kollega och konstaterade att de ryska leveranserna till Finland kommer att avbrytas, vilket de också gjorde några månader senare. Till jobbet som försäljningsdirektör hör att ständigt försöka beakta alla tänkbara faktorer som kan påverka elhandeln, för att kunna estimera och fatta snabba men smarta beslut.

 

“Elmarknaden blir allt mer komplex, men jag har varit med länge och har nytta av min branschkunskap. Jag känner mig hemma i Excel, men jag gillar också att diskutera med våra kunder och fungera som bollplank i energifrågor. Jag trivs också som förman eftersom jag känner att vi samarbetar bra och får mycket gjort tillsammans.”

Från sommarjobbare till försäljningsdirektör

Till utbildningen är Johanna Övergaard diplomingenjör inom processteknik och hon skrev sitt diplomarbete på Herrfors om elhandel och riskhantering. Johanna minns ännu första arbetsdagen på Herrfors, försommaren 2006.

 

“Jag minns att min förman och senare mentor Ralf Bertula kom in med en lång lista på allt jag skulle lära mig under sommaren. Han satte ribban högt redan från början”, säger Johanna och skrattar.

 

År 2009 fick Johanna tillsvidareanställning som energiprocessutvecklare på Herrfors, en bred titel där Johanna i praktiken jobbade med allt från nätförluster till regionnät och inköp av el. Hon har också hunnit jobba som Key Account Manager med ansvar för Herrfors större företagskunder innan hon fick sin nuvarande titel i oktober 2023.

 

“Under åren har jag blivit allt mer intresserad av elförsäljning och jag är glad över att jag har haft möjlighet att utvecklas i den riktningen. Numera är jag förman för ett team på fem personer, nästa steg är att gå förmans- och ledarskapsutbildning. Jag gillar att lära mig nya saker.”

Med rätt attityd kommer man långt

Johanna beskriver sig själv som en optimist, en räknenisse och en lagspelare. Hon tycker det är intressant att följa med svängningarna på elmarknaden, och är ivrig när det gäller att lära sig nya saker. Johanna konstaterar att energibranschen är något man lär sig i jobbet, med rätt attityd kommer man långt.

 

“Jag har trivts på Herrfors sedan dag ett. Vi har roligt tillsammans, men visar också respekt för varandra. Kanske har den avslappnade stämningen också något att göra med det faktum att vi får arbeta i en trygg bransch, vi är lite mittemellan den kommunala och privata sektorn”.

 

Johannas arbetsdag är fylld av möten. Det första gäller en uppdatering av produktsortimentet, det andra är ett veckomöte med elförsäljningsteamet och det tredje gäller externa marknadsanalystjänster. Johanna förklarar att Herrfors anlitar utomstående experter som håller koll på vilken el som behöver köpas in idag för att täcka behovet imorgon. En titt i kalendern räcker för att förstå bredden i Johannas arbetsuppgifter.