Spot el

 • Marginal 0,400 c/kWh
 • Elpriset bestäms utgående från Nord Pool Spot Finland timpris
 • Avtalet är i kraft tillsvidare
 • Uppsägningstid 14 dygn. Gäller även vid elleverantörs- eller produktbyte. 
 • Elpriset varierar varje timme
 • 100% förnyelsebar el!
 • På din faktura ser du ditt eget medelpris per månad samt mängden förbrukad energi. Även energipriset, marginalen och avtalets grundavgift är skilt specificerat på fakturan.

17.61 Medelpris energi: 17.61 c/kWh

2.03 Grundavgift el: 2.03 €/mån

Moms 24%

VISA PRISER:
EXKL. MOMS
INKL. MOMS


 • 5.69 cent
  HÖGSTA PRIS, Igår
 • 2.18 cent
  SNITTPRIS, Igår
 • 0.15 cent
  LÄGSTA PRIS, Igår
 • PRIS Igår
 • 00 - 01 0.50
 • 01 - 02 0.20
 • 02 - 03 0.17
 • 03 - 04 0.15
 • 04 - 05 0.16
 • 05 - 06 0.21
 • 06 - 07 0.37
 • 07 - 08 0.88
 • 08 - 09 1.04
 • 09 - 10 1.65
 • 10 - 11 1.74
 • 11 - 12 1.75
 • 12 - 13 1.76
 • 13 - 14 1.75
 • 14 - 15 1.76
 • 15 - 16 1.79
 • 16 - 17 1.92
 • 17 - 18 2.84
 • 18 - 19 4.01
 • 19 - 20 5.50
 • 20 - 21 5.69
 • 21 - 22 5.62
 • 22 - 23 5.54
 • 23 - 00 5.35
 • 3.73 cent
  HÖGSTA PRIS, Idag
 • 1.77 cent
  SNITTPRIS, Idag
 • 0.16 cent
  LÄGSTA PRIS, Idag
 • PRIS Idag
 • 00 - 01 3.54
 • 01 - 02 3.21
 • 02 - 03 2.51
 • 03 - 04 2.15
 • 04 - 05 1.86
 • 05 - 06 1.80
 • 06 - 07 1.95
 • 07 - 08 2.32
 • 08 - 09 3.45
 • 09 - 10 3.73
 • 10 - 11 3.19
 • 11 - 12 2.23
 • 12 - 13 0.62
 • 13 - 14 0.26
 • 14 - 15 0.22
 • 15 - 16 0.18
 • 16 - 17 0.16
 • 17 - 18 0.54
 • 18 - 19 1.40
 • 19 - 20 1.97
 • 20 - 21 1.62
 • 21 - 22 1.31
 • 22 - 23 1.15
 • 23 - 00 0.99

Spotpriserna för imorgon publiceras kl 15 idag.