Vanliga frågor

Tips på hur du avläser din elfaktura hittar du här. Läs mer om "Så avläser du din elfaktura"

Räkningarna du får av en annan elleverantör hänför sig till den el du använder. Från Herrfors får du räkningar för elöverföringen, det vill säga för att elen transporteras via elnätet fram till din bostad. Det beror på att du bor ett område där Herrfors äger elnätet. Det är alltid det distributionsbolag som innehar nätet som fakturerar för elöveringen.

Det kan du, ifall din årsförbrukning överstiger 6 000 kilowattimmar, eller om du väljer att ta e-fakturan i bruk.

Kontakta vår kundbetjäning på telefonnummer (06) 781 5300 (Jakobstad) / (08) 411 0401 (Ylivieska).
E-post: info@herrfors.fi

Alla elbolag som säljer till exempel vindkraftsel måste enligt lag kunna visa att bolaget faktiskt producerat eller anskaffat sådan el i samma mängd som man sålt den. En gång per år får du därför på din fakturas specifikationsdel en översikt över hur den el Herrfors säljer har producerats.

Om du lägger en anslutning i vila har du inte längre tillgång till el via den anslutningen, men den är fortfarande i kraft. Det betyder att du fortsättningsvis betalar anslutningens grundavgift och om du vill ta den i bruk går det enkelt mot en inkopplingsavgift. Om du säger upp ditt anslutningsavtal och senare vill ta anslutningen i bruk igen måste du göra ett nytt avtal.

Planerar du grävningsarbeten nära våra ledningar? Kontrollera området med oss först. Allt arbete intill spänningsförande jordkablar måste ske med stor varsamhet. Läs mera om hur du kommer vidare här.

Så här tar du i bruk e-fakturan:  

- Du kan beställa e-fakturan när du är inloggad i nätbanken eller när du sköter dina ärenden på banken.

- För att kunna ta i bruk e-fakturan behöver du nätbankskoder, nätbankskoderna kan du fråga efter på din egen bank.  

- När du betalar din pappersfaktura i nätbanken, välj e-faktura som fakturans betalningsalternativ. 

 

I nätbanken kan du kontrollera och godkänna fakturan på samma sätt som en vanlig pappersfaktura.

Ifall du tappat bort din faktura, kan vår kundbetjäning hjälpa dig med betalningsuppgifterna. Kontonumren på våra el- och överföringsfakturor är följande:

IBAN: FI28 2015 1800 0060 14
BIC: NDEAFIHH

Våra bästa tips på hur du avläser din fjärrvärmefaktura hittar du på sidan "Hur läser jag min fjärrvärmefaktura".

Nej. Ett nytt elförsäljningsavtal ska tecknas för den nya platsen. Det tidsbestämda avtalet upphör alltså när man flyttar ut från lägenheten.

Ja, det är kundens ansvar att meddela oss om sin nya postadress/faktureringsadress om den ändras.

Tillgång och efterfrågan styr elpriset. Typiska saker som påverkar energipriset är vädret, vattensituationen, störningar i elproduktionen eller överföringen samt relevanta världspolitiska händelser.

Elpriset bestäms utgående från energipriset på den nordiska elbörsens (Nord Pool) timpris för Finlands prisområde, som varierar timme för timme. På detta pris tillkommer mervärdesskatt samt marginal som sedan multipliceras med din energiförbrukning under motsvarande timme. På din faktura ser du ditt eget medelpris per månad samt mängden förbrukad energi. Även energipriset, marginalen och avtalets grundavgift är skilt specificerat på fakturan. Herrfors beaktar även negativa marknadspriser i sin fakturering, trots att de inte är skilt specifierade på fakturan. 

Från 1.1.2023 har våra mätare utfört nettoberäkning av faserna, det vill säga mätaren lägger ihop de fasspecifika mätningarna och rapporterar den totala timförbrukningen eller produktionen. Nettoberäkningen möjliggör att småproducenter kan utnyttja en större del av den el som man producerar i sin egna fastighet. Den egenproducerade elen går i första hand till kundens eget bruk, om produktionen och förbrukningen sker under samma timme. Den eventuellt oanvända produktionen, överskottsproduktionen, förflyttas till eldistributionsnätet. Kunden kan sälja överskottsproduktionen till valfritt elbolag. Om el både produceras och förbrukas under samma timme, minskar den producerade elen direkt mängden el som bör köpas in.

 

Exempel:

Om kunden förbrukar 10 kWh under samma timme, och producerar själv 4 kilowattimmar, är nettoresultatet 6 kilowattimmar köpt el. I detta fall faktureras kunden enligt 6 kilowattimmar.

 

Anslutningsavtalet överförs inte automatiskt till köparen vid överlåtelse av fastighet. Det lönar sig att i köpebrevet göra avtal om överföring av anslutning, i annat fall bör ett separat överlåtelsebrev uppgöras.

 

Herrfors Nät-Verkko bör informeras om överföringen så fort som möjligt. Även om överföringen är skrivet i köpebrevet, bör nätbolaget som ansvarar för eldistributionen i området meddelas separat eftersom köpebrevet inte kommer till oss automatiskt. En kopia av köpebrevet eller överlåtelsebrevet bör sändas till vår kundbetjäning antingen i pappersformat eller elektroniskt till adressen info@herrfors.fi .

Du kan övervaka din egen elförbrukning i vår onlinetjänst. För att logga in behöver du ditt förbrukningsplatsnummer och kundnummer som finns på din faktura. I tjänsten kan du kontrollera dina förbrukningsuppgifter från 2020 och framåt, eller så länge du varit kund hos Herrfors och det inte har skett några förändringar i ditt kundförhållande. Om du vill kan du välja att se över elförbrukningen från årbasis ner till timbasis.