Vanliga frågor

Tips på hur du avläser din elfaktura hittar du här. Läs mer om "Så avläser du din elfaktura"

Räkningarna du får av en annan elleverantör hänför sig till den el du använder. Från Herrfors får du räkningar för elöverföringen, det vill säga för att elen transporteras via elnätet fram till din bostad. Det beror på att du bor ett område där Herrfors äger elnätet. Det är alltid det distributionsbolag som innehar nätet som fakturerar för elöveringen.

Det kan du, ifall din årsförbrukning överstiger 6 000 kilowattimmar, eller om du väljer att ta e-fakturan i bruk.

Kontakta vår fakturering på telefonnummer (06) 781 5312 (Jakobstad) / (08) 411 0401 (Ylivieska).
E-post: herrfors@katterno.fi

Alla elbolag som säljer till exempel vindkraftsel måste enligt lag kunna visa att bolaget faktiskt producerat eller anskaffat sådan el i samma mängd som man sålt den. En gång per år får du därför på din fakturas specifikationsdel en översikt över hur den el Herrfors säljer har producerats.

Om du lägger en anslutning i vila har du inte längre tillgång till el via den anslutningen, men den är fortfarande i kraft. Det betyder att du fortsättningsvis betalar anslutningens grundavgift och om du vill ta den i bruk går det enkelt mot en inkopplingsavgift. Om du säger upp ditt anslutningsavtal och senare vill ta anslutningen i bruk igen måste du göra ett nytt avtal.

Planerar du grävningsarbeten nära våra ledningar? Kontrollera området med oss först. Allt arbete intill spänningsförande jordkablar måste ske med stor varsamhet. Läs mera om hur du kommer vidare här.

Så här tar du i bruk e-fakturan:  

- Du kan beställa e-fakturan när du är inloggad i nätbanken eller när du sköter dina ärenden på banken.

- För att kunna ta i bruk e-fakturan behöver du nätbankskoder, nätbankskoderna kan du fråga efter på din egen bank.  

- När du betalar din pappersfaktura i nätbanken, välj e-faktura som fakturans betalningsalternativ. 

 

I nätbanken kan du kontrollera och godkänna fakturan på samma sätt som en vanlig pappersfaktura.

Ifall du tappat bort din faktura, kan vår kundbetjäning hjälpa dig med betalningsuppgifterna. Kontonumren på våra el- och överföringsfakturor är följande:

IBAN: FI28 2015 1800 0060 14
BIC: NDEAFIHH

Våra bästa tips på hur du avläser din fjärrvärmefaktura hittar du på sidan "Hur läser jag min fjärrvärmefaktura".

Nej. Ett nytt elförsäljningsavtal ska tecknas för den nya platsen. Det tidsbestämda avtalet upphör alltså när man flyttar ut från lägenheten.

Ja, det är kundens ansvar att meddela oss om sin nya postadress/faktureringsadress om den ändras.